PRIVACY VERKLARING  25 MEI 2018   (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 dient ieder bedrijf te voldoen aan de nieuwe richtlijnen van de AVG.
Met deze verklaring wordt er een overzicht gegeven van de gegevens die Ukelele Essentials verzamelt en hoe ze worden gebruikt c.q. opgeslagen.

Welke gegevens worden er door ons gevraagd en verwerkt?
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?
Adresgegevens zijn nodig voor onze interne administratie en het maken van facturen.
Indien een afspraak gemaakt of verzet wordt, gebeurt dit meestal per telefoon, whatsapp, messenger en/of per email. Een bevestigingsbrief voor een workshop wordt per email verstuurd.

Indien je toestemming hebt gegeven, ontvang je de nieuwsbrief.  Hierin kunnen wij je informeren over wijzigingen en vernieuwingen van onze diensten. Mocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kun je je hiervoor uitschrijven middels een email aan info@ukelele-essentials.nl

Ukelele Essentials verwerkt ook persoonsgegevens, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze financiële en fiscale administratie.

Hoe worden deze gegevens verzameld?
Bij de aanvraag van een aangeboden dienst worden reeds naam/emailadres/telefoon nummer gevraagd. Bij een eerste bezoek aan Ukelele Essentials worden NAW gegevens – met jouw toestemming – schriftelijk genoteerd.

Waar worden deze gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld?
Jouw gegevens worden in ons administratiesysteem opgeslagen alsook in de emailsoftware, telefoonsoftware en nieuwsbriefsysteem.
Ukelele Essentials verstrekt uitsluitend de gegevens aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek
Ukelele Essentials gebruikt enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet, smartphone. De cookies worden puur technisch gebruikt om ervoor te zorgen dat de website optimaal werkt, maar kunnen bijv. ook jouw voorkeursinstellingen onthouden.

Wij hebben jouw toestemming nodig!
Om ons werk goed uit te kunnen voeren hebben wij dus jouw gegevens nodig. 
Indien je wilt dat wij jouw gegevens uit onze dagelijkse administratie verwijderen, dan vragen wij je een email te sturen aan info@ukelele-essentials.nl
Dit betekent dat jij dan geen cliënt/geïnteresseerde meer bent van Ukelele Essentials.
Indien wij geen email ontvangen dan gaan wij ervan uit dat wij jouw gegevens mogen gebruiken voor bovenvermelde doeleinden.
Voor de Belastingdienst zijn wij verplicht jouw gegevens 7 jaar lang te bewaren in onze financiële administratie, zowel schriftelijk als in een softwaresysteem. Na 7 jaar worden deze gegevens automatisch verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ukelele Essentials.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ukelele-essentials.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij je om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ukelele Essentials zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Ukelele Essentials wil er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Ukelele Essentials neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en onderneemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ukelele-essentials.nl.